top of page
DAO COFFEE PRODUCT

ซื้อเมล็ดกาแฟลาว ดาวคอฟฟี่ กาแฟสายพันธุ์อราบิก้า (Arabica) ได้แล้ววันนี้

ผลิตภัณฑ์ดาวคอฟฟี่ทั้งหมด ผลิตจาก โรงงานดาวคอฟฟี่ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โรงงานแปรรูปกาแฟครบวงจร ซึ่งเป็น 1 ใน 3 โรงงานกาแฟมีกำลังการผลิตสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่คัดเลือกตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการแปรรูป
วางติดตั้งเครื่องคั่วระดับโลก PROBAT Germany มาตรฐานส่งออกญี่ปุ่นและยุโรป

การันตีด้วยใบรับรองมาตรฐาน 
GMP, HACCP, ISO22000, FSSC22000 

bottom of page