top of page

ກາເຟລາວ

LUM_2265_Cover-620x392.jpg

ดาวคอฟฟี่ (Dao Coffee) โดยกลุ่มบริษัท ดาวเฮือง ผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดในประเทศ สปป. ลาว
เป็นแบรนด์หนึ่งในโลกที่เป็นผู้ผลิตกาแฟครบวงจร ตั้งแต่การปลูกกาแฟ จำหน่ายเมล็ดกาแฟดิบ (Green Beans) และแปรรูปกาแฟตั้งแต่ขั้นตอนคั่วจนเป็นกาแฟสำเร็จรูป (Instant Coffee) ซึ่งมีกระบวนการผลิตแบบ
Spray Dried และ Freeze Dried 

มีความสามารถในการผลิตกาแฟเพียงพอเพื่อใช้ในการผลิตกาแฟภายใต้แบรนด์ ดาวคอฟฟี่ เพื่อจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังสามารถรับผลิต (OEM) ให้กับกาแฟแบรนด์อื่นๆ ในหลายประเทศ ทั้งนี้วัตถุดิบที่ใช้เป็นแหล่งปลูกเดียว (Single Origin) ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพ และคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะได้ทุกขั้นตอนตามธรรมชาติ

20181109_153326.jpg

สวนกาแฟดาวคอฟฟี่ (Dao Coffee Plantation) 


ปลูกอยู่บนพื้นที่ 250 เฮกตาร์ หรือ ประมาณ 1500 ไร่ บนที่ราบสูงโบลาเวน ปากซอง แขวงจำปาสัก ตอนใต้ของประเทศลาว เริ่มปลูกกาแฟตั้งแต่ปี ค.ศ.1999
 

ปัจจุบัน นอกจากผลผลิตที่ได้จากสวนกาแฟของดาวคอฟฟี่ ยังมีกาแฟเกษตรกรที่เป็น Contract Farming
อยู่บนที่ราบสูงโบลาเวนนี้ไม่น้อยกว่า 3,000 ครอบครัว นับรวมผลผลิตกาแฟไม่น้อยกว่า 3 หมื่นตันต่อปี

ที่ราบสูงโบลาเวน เป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์ตามธรรมชาติ ด้วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ที่เป็นภูเขาไฟเก่า สภาพดินจึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่พืชต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชกลุ่มกาแฟและชา มีความสูงตั้งแต่ 100 เมตร ถึง 1300 เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยที่ตั้งของสวนกาแฟดาว และ กลุ่ม Contact Farmer บนพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่น้อยกว่า 1200 เมตร สภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี และที่สำคัญ คือความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง ทำให้ปริมาณและชนิดของแมลงที่เป็นศัตรูพืช สามารถอยู่เป็นวัฏจักรห่วงโซ่อาหาร ไม่ทำลายซึ่งกันและกัน

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงทำให้กาแฟที่ปลูกที่นี่ มีความสมบูรณ์ ให้รสชาติ และกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จนเป็นที่ต้องการของตลาดโลก (High End) ได้แก่ กลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น
เกาหลี ไต้หวัน อินโดนีเชีย เวียดนาม กัมพูชา และประเทศไทย

ที่ราบสูงโบลาเวน ยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิด และสามารถพบเห็นกาแฟหลากหลายสายพันธุ์ตามสภาพความสูงที่ลดหลั่นกันตามธรรมชาติ อาทิเช่น สายพันธุ์ Liberica, Excelsa, Robusta และ Arabica ที่แห่งนี้ สามารถปลูกกาแฟ Arabica Typica เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิม ซึ่งมีเหลือเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่สามารถทำปลูกในขนาดอุตสาหกรรมได้ (Industrial Scale)

P1200090.JPG

โรงงานดาวคอฟฟี่ (Dao Coffee Factory)


โดยท่านประธานกลุ่มบริษัท ดาวเฮือง มาดามเหลื่อง ลิดดัง มีวิสัยทัศน์อันยาวไกล เลือกที่จะสร้างโรงงานแปรรูปกาแฟในประเทศที่มีมาตรฐานสูง เทียบเท่ามาตรฐานโลก โดยคัดเลือก เครื่องจักร และ Know how ที่ดีที่สุดในโลกมาใช้ในกระบวนการผลิตโรงงานเมล็ดกาแฟดิบ มีขนาดพื้นที่ warehouse ที่สามารถเก็บเมล็ดกาแฟดิบได้ถึง 4 หมื่นตัน และลานตากกาแฟคอนกรีตมากกว่า 200 ไร่ ทั้งนี้ ในการจำหน่ายเมล็ดกาแฟดิบ หรือก่อนนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ มีขั้นตอนการคัดแยก Green Beans Inspector เราคัด แยกขนาด (sizing), ความหนาแน่นของเมล็ด (Density) และ Coffee Color Sorter Machine จากประเทศญี่ปุ่น
เพื่อให้ได้กาแฟที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

P1160865.JPG
P1070943.JPG

โรงงานคั่วกาแฟ (Dao Coffee Roaster) 
เราเลือกทีมวิศวกรในการวางระบบติดตั้งเครื่องจักร Probat ประเทศเยอรมัน โดยมีเครื่องคั่วกาแฟทุกขนาดเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีปริมาณหลากหลาย รวมถึงลูกค้าที่มีความต้องการกาแฟคั่วในปริมาณสูง โรงงานมีเครื่องคั่วกาแฟกำลังผลิตสูงถึง 1000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
ควบคุมทุกขั้นตอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การวัดค่าสี และตรวจในห้องปฎิบัติการปลอดเชื้อ(Laboratory)

Roaster room.JPG
P1150529.JPG

โรงงานกาแฟสำเร็จรูป (Dao Coffee Freeze-dried and Spray Dried)
กลุ่มบริษัท ดาวเฮือง เปิดโรงงานนี้ตั้งแต่ปี 2012 โดยใช้เงินทุนกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อนำเครื่องจักร และ ระบบปฎิบัติการที่ทันสมัยที่สุด จาก GEA Niro ประเทศเดนมาร์กมาใช้ ทั้งระบบ Spray Dried Instant Coffee มีกำลังผลิตมากกว่า 250 kg ต่อชั่วโมง agglomerated instant coffee มากกว่า 150 kg ต่อชั่วโมง และ ระบบ Freeze Dried Instant Coffee มากกว่า 200 kg ต่อชั่วโมง คิดเป็นกำลังผลิตทั้งสิ้นมากกว่า 3 พันตันต่อปี

โรงงานกาแฟปรุงสำเร็จรูป ดาวคอฟฟี่ ผู้ผลิตกาแฟสำเร็จรูปด้วยเทคโนโลยี และเครื่องจักรอันทันสมัย ทั้ง Spray Dried Instant Coffee และ Freeze Dried Instant Coffee ก่อนที่จะนำมาปรุงสำเร็จรูปโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลิตในห้องปลอดเชื้อ (High Hygiene Room with AHU System) ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับสูง

ปัจจุบัน โรงงานดาวคอฟฟี่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO22000 และ FSSC22000 ด้วยปัจจัยทั้งสิ้นนี้
จึงเป็นความภาคภูมิใจที่เรา เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆ นี้จากประเทศเพื่อนบ้านมาสู่คอกาแฟไทย

Certified 4.png
Dao coffee factory2.JPG

ซำ บาย ดี

"SUM BY DEE"

 “ก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออยากให้ทุกคนได้รู้จักกาแฟคุณภาพดีผ่านกาแฟลาว”

จากเสียงคำพูดเพื่อใช้ทักทายในภาษาลาวมาสู่ความตั้งใจที่พวกเราต้องการนำเสนอสินค้าที่ดีให้กับทุกคน

 

จุดเริ่มต้นเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา มีคนไทยจำนวนไม่มากนักที่รู้จักกาแฟลาวหรือทราบว่าประเทศลาวสามารถปลูกกาแฟได้ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วประเทศ สปป.ลาว เป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟสำคัญส่งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรปและประเทศญี่ปุ่นมาหลายสิบปีแล้ว ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งปลูกก่อให้เกิดกาแฟที่มีคุณภาพ ผ่านกรรมวิธีผลิตที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

พวกเราจึงมีความภูมิใจที่ได้นำสินค้าที่มีคุณภาพจากประเทศลาวมาสู่ประเทศไทย หวังว่าจะเป็นทางเลือกในการบริโภคกาแฟที่มีคุณภาพดีที่คัดสรรจากแหล่งเพาะปลูก พร้อมกับสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อแหล่งปลูกผ่านการสื่อสารและรสชาติของกาแฟแต่ละแก้ว

ในปี 2008 บริษัท ซำ บาย ดี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายกาแฟนำเข้าจากประเทศ สปป.ลาว ภายใต้ตราสินค้า ดาวคอฟฟี่ หรือ ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ดาว เพียงรายเดียวในประเทศไทย โดยการร่วมมือระหว่าง บริษัท ดาวเฮือง กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทผลิตกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวและกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยที่มีความตั้งใจที่จะสร้างธุรกิจที่ดีและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทีมงานของเราจึงไม่หยุดพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคน

 

ปัจจุบันบริษัท ซำ บาย ดี จำกัด

มุ่งเน้นในการทำตลาดสินค้าเมล็ดกาแฟคั่วและสินค้ากาแฟสำเร็จรูปคุณภาพสูงสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรม

จากแรงบันดาลใจตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันยังคงเป็นแรงพลักดันให้ธุรกิจก้าวเดินต่อไป เราเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะสามารถสื่อสารให้คนรู้จักกาแฟลาวในฐานะตัวแทนสินค้ากาแฟคุณภาพดีจากเอเชีย จากแหล่งเพาะปลูกที่มีสภาพภูมิอากาศและแร่ธาตุในดินที่เหมาะสมต่อการปลูกกาแฟสายพันธุ์อราบิก้า ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานการรับรองจากสากลออกมาเป็นสินค้าที่เราภาคภูมิใจนำเสนอให้กับทุกท่าน

About Us: About Us
© Copyright
P1170949.JPG

Managing Director

YUWADEE VORAVATH

"ความคาดหวัง คงเป็นสิ่งที่ตั้งใจทำมาตั้งแต่วันแรก คือ ทำให้คนรู้จักดื่มกาแฟดี จากผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอ เพื่อให้ธุรกิจกาแฟใน AEC พัฒนาเทียบเท่าประเทศผู้นำกาแฟในโลก และเมื่อถึงวันนั้น เราทุกคน จะได้ดื่มกาแฟอร่อย ได้อย่างไม่ยากเลย"

bottom of page