top of page

โรงงานผลิตกาแฟดาวคอฟฟี่ มีบริการรับผลิตกาแฟแบบ OEM

ກາເຟລາວ

กาแฟลาวบริษัทดาวคอฟฟี่

ดาวคอฟฟี่ (Dao Coffee) โดยกลุ่มบริษัท ดาวเฮือง ผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

ดาวคอฟฟี่ เป็นบริษัทผู้ผลิตกาแฟที่ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งแต่การปลูกกาแฟ จำหน่ายเมล็ดกาแฟดิบ (Green Beans) และแปรรูปกาแฟ รวมถึงขั้นตอนคั่วจนเป็นกาแฟสำเร็จรูป (Instant Coffee) ซึ่งมีกระบวนการผลิตแบบ Spray Dried และ Freeze Dried 
 

ทั้งยังมีโรงงานผลิตกาแฟที่มีความสามารถในการผลิตกาแฟได้ในปริมาณที่มากและเพียงพอ สำหรับใช้ในการผลิตกาแฟภายใต้แบรนด์ ดาวคอฟฟี่ เพื่อจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังสามารถรับผลิต (OEM) ให้กับกาแฟแบรนด์อื่น ๆ ในหลายประเทศ 
 

ทั้งนี้ บริการผลิตกาแฟ (OEM) ยังใช้วัตถุดิบที่ใช้เป็นแหล่งปลูกเดียว (Single Origin) ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพ และคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะได้ทุกขั้นตอน

พื้นที่ปลูกกาแฟของบริษัทดาวคอฟฟี่

สวนกาแฟดาวคอฟฟี่ (Dao Coffee Plantation) 

 

กาแฟของดาวคอฟฟี่ได้รับการปลูกอยู่บนพื้นที่ 250 เฮกตาร์ หรือประมาณ 1,500 ไร่ บนที่ราบสูงโบลาเวน ปากซอง แขวงจำปาสัก ตอนใต้ของประเทศ สปป.ลาว โดยเริ่มปลูกกาแฟตั้งแต่ ค.ศ. 1999
 

ปัจจุบัน นอกจากผลผลิตที่ได้จากสวนกาแฟของดาวคอฟฟี่ ยังมีกาแฟจากเกษตรกรที่เป็น Contract Farming อยู่บนที่ราบสูงโบลาเวน อีกไม่น้อยกว่า 3,000 ครอบครัว นับรวมผลผลิตกาแฟไม่น้อยกว่า 3 หมื่นตันต่อปี
 

ที่ราบสูงโบลาเวน เป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์ตามธรรมชาติ ด้วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ที่เป็นภูเขาไฟเก่า สภาพดินจึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่พืชต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชกลุ่มกาแฟและชา มีความสูงตั้งแต่ 100 เมตร ถึง 1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยที่ตั้งของสวนกาแฟดาวคอฟฟี่และกลุ่ม Contact Farmer ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร สภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี และที่สำคัญ คือความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง ทำให้ปริมาณและชนิดของแมลงที่เป็นศัตรูพืช สามารถอยู่เป็นวัฏจักรห่วงโซ่อาหารได้ โดยไม่ทำลายซึ่งกันและกัน
 

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงทำให้กาแฟที่ปลูกที่นี่ มีความอุดมสมบูรณ์ ให้รสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จนเป็นที่ต้องการของตลาดโลก (High End) ได้แก่ กลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา และประเทศไทย
 

ที่ราบสูงโบลาเวน ยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิด และสามารถพบเห็นกาแฟหลากหลายสายพันธุ์ตามสภาพความสูงที่ลดหลั่นกันตามธรรมชาติ อาทิ สายพันธุ์ Liberica, Excelsa, Robusta และ Arabica ที่แห่งนี้ สามารถปลูกกาแฟ Arabica Typica ซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิม ที่มีเหลือเพียงไม่กี่แห่งในโลก ที่สามารถทำปลูกในขนาดอุตสาหกรรมได้ (Industrial Scale)

การเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟด้วยมือทีละเมล็ด

โรงงานดาวคอฟฟี่ (Dao Coffee Factory)

 

โรงงานผลิตกาแฟของดาวคอฟฟี่ เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์อันยาวไกลของท่านประธานกลุ่มบริษัท ดาวเฮือง มาดามเหลื่อง ลิดดัง ที่เลือกจะสร้างโรงงานแปรรูปกาแฟในประเทศที่มีมาตรฐานสูง เทียบเท่ามาตรฐานโลก โดยคัดเลือกเครื่องจักร และ Know How ที่ดีที่สุดในโลก มาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานเมล็ดกาแฟดิบ มีขนาดพื้นที่ Warehouse ที่สามารถเก็บเมล็ดกาแฟดิบได้ถึง 4 หมื่นตัน และลานตากกาแฟคอนกรีตมากกว่า 200 ไร่ เพื่อรองรับการผลิตกาแฟภายใต้แบรนด์ดาวคอฟฟี่ รวมถึงรับผลิตกาแฟให้กับแบรนด์ต่าง ๆ อีกด้วย

 

ทั้งนี้ ในการจำหน่ายเมล็ดกาแฟดิบ หรือก่อนนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ มีขั้นตอนการคัดแยก Green Beans Inspector เราคัด แยกขนาด (sizing) ความหนาแน่นของเมล็ด (Density) และ Coffee Color Sorter Machine จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ได้กาแฟที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

พื้นที่ลานตากเมล็ดกาแฟของดาวคอฟฟี่
คลังจัดเก็บเมล็ดกาแฟดิบของดาวคอฟฟี่

โรงงานคั่วเมล็ดกาแฟ (Dao Coffee Roaster) 

 

โรงงานคั่วเมล็ดกาแฟของเราได้มีการคัดเลือกทีมวิศวกรในการวางระบบติดตั้งเครื่องจักร Probat ประเทศเยอรมัน โดยมีเครื่องคั่วกาแฟทุกขนาดเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีหลากหลาย รวมถึงเพื่อรองรับการให้บริการรับผลิตกาแฟ (OEM) สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการเมล็ดกาแฟคั่วในปริมาณสูง โรงงานมีเครื่องคั่วกาแฟกำลังผลิตสูงถึง 1,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ควบคุมทุกขั้นตอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การวัดค่าสี และตรวจในห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อ (Laboratory)

โรงงานคั่วเมล็ดกาแฟของดาวคอฟฟี่
โรงงานผลิตกาแฟสำเร็จรูปของดาวคอฟฟี่

โรงงานผลิตกาแฟสำเร็จรูป (Dao Coffee Freeze-dried and Spray Dried)

 

กลุ่มบริษัท ดาวเฮือง เปิดโรงงานนี้ตั้งแต่ปี 2012 โดยใช้เงินทุนกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อนำเครื่องจักร และระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยที่สุด จาก GEA Niro ประเทศเดนมาร์กมาใช้ ทั้งระบบ Spray Dried Instant Coffee มีกำลังผลิตมากกว่า 250 กิโลกรัมต่อชั่วโมง Agglomerated Instant Coffee มากกว่า 150 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และระบบ Freeze Dried Instant Coffee มากกว่า 200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง คิดเป็นกำลังผลิตทั้งสิ้นมากกว่า 3 พันตันต่อปี
 

โรงงานผลิตกาแฟสำเร็จรูป ดาวคอฟฟี่ เป็นบริษัทผู้ผลิตกาแฟสำเร็จรูปด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย ทั้ง Spray Dried Instant Coffee และ Freeze Dried Instant Coffee ก่อนที่จะนำมาปรุงสำเร็จรูปโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลิตในห้องปลอดเชื้อ (High Hygiene Room with AHU System) ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับสูง
 

ปัจจุบัน โรงงานผลิตกาแฟดาวคอฟฟี่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO22000 และ FSSC22000 นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดี ๆ นี้ จากประเทศเพื่อนบ้านมาสู่คอกาแฟไทย

Certified 4.png
โรงงานผลิตกาแฟ อีกหนึ่งความภูมิใจของดาวคอฟฟี่

ซำ บาย ดี

"SUM BY DEE"

“ดาวคอฟฟี่ ก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออยากให้ทุกคนได้รู้จักกาแฟคุณภาพดีผ่านกาแฟลาว”

จากเสียงคำพูดเพื่อใช้ทักทายในภาษาลาวมาสู่ความตั้งใจที่พวกเราต้องการนำเสนอสินค้าที่ดีให้กับทุกคน

 

จุดเริ่มต้นเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา มีคนไทยจำนวนไม่มากนักที่รู้จักกาแฟลาวหรือทราบว่าประเทศ สปป.ลาว สามารถปลูกกาแฟได้ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วประเทศ สปป.ลาว เป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟสำคัญ ที่สามารถส่งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรปและประเทศญี่ปุ่นมาหลายสิบปีแล้ว ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งปลูกก่อให้เกิดกาแฟที่มีคุณภาพ ผ่านกรรมวิธีผลิตที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

พวกเราจึงมีความภูมิใจที่ได้นำสินค้าที่มีคุณภาพจากประเทศลาวมาสู่ประเทศไทย หวังว่าจะเป็นทางเลือกในการบริโภคกาแฟที่คัดสรรจากแหล่งเพาะปลูกที่มีคุณภาพ พร้อมกับสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภค ด้วยการสร้างทัศนคติที่ดีต่อแหล่งปลูก ผ่านการสื่อสารและรสชาติของกาแฟแต่ละแก้ว

ในปี 2008 บริษัท ซำ บาย ดี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายกาแฟนำเข้าจากประเทศ สปป.ลาว ภายใต้ตราสินค้า ดาวคอฟฟี่ หรือผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ดาว เพียงรายเดียวในประเทศไทย โดยการร่วมมือระหว่าง บริษัท ดาวเฮือง กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทผลิตกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สปป.ลาว และกลุ่มนักธุรกิจชาวไทย ที่มีความตั้งใจที่จะสร้างธุรกิจที่ดีและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทีมงานของเราจึงไม่หยุดพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคน

 

ปัจจุบันบริษัท ซำ บาย ดี จำกัด มุ่งเน้นในการทำตลาดสินค้าเมล็ดกาแฟคั่วและสินค้ากาแฟสำเร็จรูปคุณภาพสูงสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรม

จากแรงบันดาลใจตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน ยังคงเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจก้าวเดินต่อไป เราเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะสามารถสื่อสารให้คนรู้จักกาแฟลาวในฐานะตัวแทนสินค้ากาแฟคุณภาพดีจากเอเชีย จากแหล่งเพาะปลูกที่มีสภาพภูมิอากาศและแร่ธาตุในดินที่เหมาะสมต่อการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานการรับรองจากสากล ออกมาเป็นสินค้าที่เราภาคภูมิใจนำเสนอให้กับทุกท่าน

About Us: About Us
© Copyright
ความคาดหวังจากผู้บริหาร บริษัท ซำ บาย ดี จำกัด

Managing Director

YUWADEE VORAVATH

"ความคาดหวัง คงเป็นสิ่งที่ตั้งใจทำมาตั้งแต่วันแรก คือ ทำให้คนได้รู้จักและดื่มกาแฟดี ๆ จากผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอ เพื่อให้ธุรกิจกาแฟใน AEC พัฒนาเทียบเท่าประเทศผู้นำกาแฟในโลก และเมื่อถึงวันนั้น เราทุกคนจะได้ดื่มกาแฟอร่อย ได้อย่างไม่ยากเลย"

bottom of page