Dao Coffee 3in1 Turbo

Dao Coffee 3in1 Turbo

SKU: 761091
฿108.00Price

Dao Coffee 3 in 1 "Turbo"
(20g. x 25 pieces)
 

Made from Pure Arabica Coffee Beans from Dao Coffee,

Bolaven Plateau, Lao PRD

 

(No Artificial Colours or Flavours)
(No Transfat)

  • RETURN & REFUND POLICY

    ขอสงวนสิทธิในการเรียกคืนสินค้า หรือ พิจารณาเสนอความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่กรณี
     

  • SHIPPING INFO

    ทางบริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งภายหลังมีการยืนยันหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้วโดยคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งต่างหากตามที่ระบุไว้ในขั้นตอบการชำระเงิน ภายใต้ความรับผิดชอบของ Kerry Express โดยปกติจะมีระยะเวลาขนส่งภายในประเทศโดยเฉลี่ย 3 วันทำการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายจากการขนส่ง

 

SUM BY DEE Co., Ltd.
 

61 Prasert Manukij Road, Sena Nikhom, Chatuchak District, Bangkok, Thailand. 10900

TEL : +662 561 4018, +662 561 4028
HOTLINE : 0818548277

LINE_APP[1].png

Copyright © 2019 daocoffeethailand.com All rights reserved.