Arabica Premium Whole Beans Coffee

Arabica Premium Whole Beans Coffee

SKU: 364215376135191
฿195.00Price

MEDIUM ROAST

Full Body Smooth with Vanilla notes.

 • PRODUCT INFO

  เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่ว (ระดับปานกลาง) นำเข้าจากประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บรรจุในถุงซิบล๊อคพร้อมวาร์ว   
  ขนาด 200 g.

  ขนาด กว้างxยาวxสูง

   

 • RETURN & REFUND POLICY

  ขอสงวนสิทธิในการเรียกคืนสินค้า หรือ พิจารณาเสนอความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่กรณี

 • SHIPPING INFO

  ทางบริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งภายหลังมีการยืนยันหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้วโดยคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งต่างหากตามที่ระบุไว้ในขั้นตอบการชำระเงิน ภายใต้ความรับผิดชอบของ Kerry Express โดยปกติจะมีระยะเวลาขนส่งภายในประเทศโดยเฉลี่ย 3 วันทำการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายจากการขนส่ง